Partneři

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Bielsko-Biała

Kostel Povýšení sv. Kříže

49°55?07,9??,19°09?20,9?? google maps

Lokalita: Stara Wieś koło Wilamowic

Historie: Současná podoba kostela je výsledkem několika významných architektonických úprav, které se uskutečnily v letech 1787, 1883 i 1926. Kromě toho podstatné změny ve vzhledu kostela byly provedeny v letech 1939, 1913 a 1911. Kostel je situován na vyvýšenině, obklopen stromy a hřbitovem ze severní strany. Spolu se sousední budovou fary z XIX. století a dřevěnou budovu bývalé farní školy vytváří malebný architektonický soubor. Dřevěný svatostánek byl postaven srubově s věží na sloupech. Obklopen je kapličkami, ve kterých se nacházejí zastavení křížové cesty. Restaurován byl v roce 1530, o čemž informuje inskripce přečtená z vítězného oblouku kostela: ITA ECCESIA AEDIFICATA IN HONOREM DEI ET BEATE DEI GENITRICIS MARIE ET IN HONOREM SANCTE CRUCIS (tento kostel byl postaven na slávu Boží a jeho rodičky Marie a na slávu svatého Kříže). V hlavním oltáři je umístěn obraz Matky Boží se svatou Kateřinou a Barborou z počátku XVI. století, který je pravděpodobně dílem nezachovaného triptychu. Pozornost zasluhuje barokní a rokokový mobiliář kostela, mj. dva přenosné oltáře: ranně barokní na plechu s obrazem Matky Boží Růžencové Krista ukřižovaného a pozdně barokní z roku 1732 s obrazy svaté Rodiny a svatého Jana Kanteho. V roce 1913 a 1939 byl kostel pokryt, ne příliš šťastně ? nejdříve objekt, a pak zvonice ? eternitem.

Mše: Neděle: 7:00, 7:30, 11:00, 16:00. 16:30, všední dny: 6:30

Kontakt: E-mail: parafia@wilamowice.pl

Adres: 43-330 Wilamowice,ul. Paderewskiego 9,

tel.: +48 33 845-73-66,

wikary +48 33 845-70-54

GPS: 49°55?07,9?? 19°09?20,9??

 

Kostel sv. app. Šimona a Judy Tadeáše

49°44?04,6??,19°07?51,2?? google maps

Lokalita: Łodygowice

Historie: Na místě kaple z XIII. století sv. Stanislava Biskupa byl v letech 1634?1636 postaven nynější kostel. Svatostánek je vybudován ve srubové konstrukci z modřínového dřeva. Zvlášť stojící zvonice byla v r. 1644 přistavena ke kostelu.

V r. 1687 byl zvětšen presbytář a v letech 1748?1799 byla rozšířena loď a přistaveny boční kaple Matky Boží Růžencové a sv. Františka z Assisi.

Z východní strany přiléhá k presbytáři kaple Ogrojec se sochou Krista Starostlivého. V r. 1797 byla přestavěna věž se světnicí a baňatou přilbicí. Kolem kostela jsou uzavřené kapličky. Střecha svatostánku je kryta šindelem. Uvnitř svatostánku je umístěno osm oltářů: hlavní je v rokokovém slohu, Děťátka Ježíše a Nejsvatějšího Srdce Pana Ježíše v novogotickém slohu z r. 1914, Matky Boží Częstochowské, Matky Boží Růžencové, sv. Josefa, sv. Antonína v barokním slohu.

Mše: Neděle ? 7.30, 9.30, 11.00, 18.00, (17.00), Sobota ? 18.00 (17.00)

Kontakt: Farnost sv. Šimona a Judy Tadeáše v Łodygowicích ul. Jana Pawła II 3

34-325 Łodygowice

tel.: +48 33 863 11 00

GPS: 49°44?04,6??19°07?51,2??

 

Kostel sv. Barbory

49°48?34,7?,19°04?20,2?? google maps

Lokalita: Mikuszowice

Historie: Postaven v roce 1690 Piotrem Piotrowským. Věž byla přistavena v r. 1851 Walentynem Fiakem a zvýšena v roce 1870. Kostel srubový, věž skeletová; presbytář uzavřený pětistranný; loď přibližně čtvercová; vnitřek překrytý rovnými stropy; polychromie barokní zhotovená v r. 1725 J. Mentilem z Bielska (dle nápisu na stěně: ?Johann Mentil Bl?). V hlavním oltáři: obraz sv. Barbory, barokní; pozdně renesanční části (XVII. stol.) mj. s obrazy sv. Barbory a sv. Kateřiny, sv. Vojtěcha a sv. Stanislava Biskupa. Soška Matky Boží s Děťátkem (kolem 1420?30).

Tabernákl rokokový z wilkowického kostela. Kostel je obklopen z jihu, východu a severu kapličkami, původně otevřenými, od r. 1885 uzavřenými obložením z prken.

Mše: - neděle ? 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00

- nedělní Mše svatá v sobotu ? 18:00, - v týdnu ? 7:00, 18:00

Kontakt:

Pro umožnění sjednání návštěvy kostela

43-310 Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 25

tel. +48 33 81-90-150, fax +48 33 81-90-155

chruszcz@bielsko.opoka.org.pl

Dojezd: Do kostela lze dorazit žlutou turistickou stezkou ?Švédského vpádu

1656? (začátek na železniční stanici Bielsko-Biała Mikuszowice), která prochází

dále vesnicemi Wilkowice a Łodygowice až do Żywce. Svatostánek je umístěn

poblíž oblíbených vycházkových tras po Cikánském lese, kielských pláních Błonie

a svazích Kozí hory (Stefanky). Druhou stranou údolí vede červená stezka, která

probíhá vrcholky Malých Beskyd: Magurku a Rogacz.

Z centra Bielska-Białé je možno sem dojet autobusy linek 10, 12, B (od ul. Bystrzańské),

č. 2 (od ul. Żywiecké) nebo 21 (smyčka v ul. Ks. Jana Kusia).

GPS: 49°48?34,7?? 19°04?20,2??

 


© Region Beskydy, všechna práva vyhrazena
vytvořeno eABM s.r.o.
  • Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Polish (Poland)