Partneři

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Pszczyna

Kostel sv. Martina

49°59?08,2??,18°59?43,2? google maps

Lokalita: Ćwiklice

Historie: Je zmíněn v roce 1326, nynější byl postaven na přelomu XVI. a XVII. století. Byl přebudovaný v XVIII. stol. a XIX./XX. století, je srubový, věž skeletová, presbytář uzavřený rovnou stěnou. Bývala zde zákristie od severu (nyní kruchta), nová zákristie od jihu, skeletová loď je přibližně čtvercová, na jižní straně lodě pozdější kaple, interiér je nyní překryty rovnými stropy (v presbytáři na stěně za hlavním oltářem jsou stopy po kolébce), interiér byl zvětšen v novějších dobách o prostor pod věží, poměrně nedávné odhalení polychromie

z doby vzniku kostela. Hlavní oltář ? pozdně barokní (XVIII. stol.), boční oltáře ? pozdně barokní ( XVIII. stol.), oltář v kapli ? barokně-klasicistický (konec XVIII. stol.), restaurovaný ve Vroclavi (1940).

Obrazy: sv. Maří Magdaléna a Petr (oba XVIII. stol.), Misericordia Domini (kopie obrazu z kostela reformátů v Krakově, 1. pol. XIX. stol.), Matka Boží se dvěma svatými (lidový, XIX. stol.); řezby: soška žebráka, pravděpodobně ze XVII. stol., dvě sošky andělíčků (barokní XVIII. stol.), dvě sošky z XVIII. stol. (sv. Jan Nepomucký a Karel Boromeus).

Mše: svaté o nedělích: 07.30, 10.30, 16.00, Nešpory ? 15.30

Mše svaté v týdnu: pondělí, středa, sobota ? 07.00

čtvrtek, pátek - 17.30

GPS: 49°59?08,2?? 18°59?43,2??

 

Kostel sv. Klementa

49°58?51,2??,19°03?02,3?? google maps

Lokalita: Miedźna

Historie: Je největším dřevěným svatostánkem v pszczyńském okrese. Zmínka o něm pochází z roku 1326; v roce 1628 kostel v Miedźné spolu s kostelem Grzawě vizitoval protestantský pszczyńský děkan Johannes Hoff mann.

Nynější kostel byl postaven v XVII. století. Byl rozšířen na západní stranu v XVIII. století. Konstrukce stěn kostela je srubová, věž je sloupová; presbytář je uzavřen jednoduchou stěnou; loď ? prodloužený obdélník; v presbytáři je kolébková klenba, v lodi je rovný strop. Kostel je obklopen kapličkami do poloviny obloženými prkny, do kapliček jsou zabudovány vstupní vrátka přikrytá barokními přilbicemi. Hlavní oltář ? pozdně barokní (1. pol. XVIII. stol.), dva boční oltáře (XVIII. stol.), v lodi na levé straně je jiný oltář ( pozdně barokní , XVIII. stol.), kazatelna (XVIII. stol.), dva přenosné oltáře: rokokový (XIX. stol.) a druhý také z XIX. století. Obrazy: zastavení křížové cesty (XVIII./XIX. stol.), Smrt sv. Josefa (XIX. stol.), král David (1. pol. XIX. stol.), sv. Hedvika (1. pol. XIX. stol.).

Mše: ne ? 7:30, 10:30, 16:00, po, st, so ? 7:00, čt, pá ? 17:30

Kontakt: ul. Wiejska 47

43-227 Miedźna

te.: +48 32 211-61-23

par.miedzna@katowice.opoka.org.pl

GPS: 49°58?51,2?? 19°03?02,3??

 

Kostel sv. Mikuláše

49°57?24,8?,18°54?42,5?? google maps

Lokalita: Łąka

Historie: Zmiňován je v roce 1449. Od roku 1570 byl v rukou protestantů. V r. 1623 kostel vizitoval protestantský pszczyńský děkan Johannes Hoff mann, který zaznamenal, že ?v Łące je dobře postavený pěkný kostel, v něm jsou tři zvony.? V protokolu je také uvedeno, že farářem tam byl ?Johan La?itius? (jinde jmenovaný jako ?Joannes La?itius vel Lasek?). V roce 1639 byl kostel znovu získán katolíky a v r. 1660 postaven nynější kostel po požáru předešlého roku 1658.

V roce 1814 pak byla provedena podezdívka kostela zedníkem jménem Weint, později došlo k prodloužení kostela. Je srubový, se skeletovou věží stojící zvlášť, interiér kostela je omítnutý, v lodi je strop s fasetou, v kapli je klenba, v zákristii, v třístěnném presbytáři a kruchtě jsou rovné, uzavřené stropy; loď má tvar prodlouženého obdélníku, kaple je zděná, zastavení křížové cesty (XVIII/XIX. stol.); ve věži je gotický zvon (XV. století).

Mše: Neděle: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15 a 17.00

V týdnu: od pondělí do soboty 6.30; 18.00.

Kontakt: e-mail: parmikolaj@katowice.opoka.org.pl ul. Dygasińskiego 3, 43-241 Łąka, tel.: +48 32 447-85-60

Dojezd: 49°57?24,8?? 18°54?42,5??

 


© Region Beskydy, všechna práva vyhrazena
vytvořeno eABM s.r.o.
  • Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Polish (Poland)