Partneři

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Zaniklý zámek v Horních Domaslavicích

google maps

Místo zaniklého zámku a dvora v Horních Domaslavicích se nachází na severním okraji Horních Domaslavic za domem čp. 115/4 ve svažitém terénu mezi silnicí vedoucí z nejvýše položené části Dolních Domaslavic (Vidíkova) do Horních Domaslavic a svahem k pravému břehu Lučiny, kam již nezasahuje zátopová oblast. Areálem bývalého dvora dnes prochází lesní cesta vedoucí z Horních Domaslavic ke kostelu sv. Jakuba v Dolních Domaslavicích. Samotné místo zámku je vlevo od této cesty směrem ke svahu do údolí Lučiny a je dnes označeno tabulí s informací o historii zaniklého zámku. Vpravo od cesty ve svahu těsně pod zmíněnou silnicí je rekonstruovaná kaple sv. Anny.

Hornodomaslavický zámek postavili Grohmanové koncem 18. století. Na počátku 20. století byl v držení barona z Mattencloitu. Zámek se svým charakterem moc nelišil od okolních zámků - Ropice nebo Horních Tošanovic. Patrový objekt na obdélníkovém půdoryse měl mansardovou střechu. V areálu se dochovaly hospodářské objekty.

 
© Region Beskydy, všechna práva vyhrazena
vytvořeno eABM s.r.o.
  • Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Polish (Poland)